image banner
Quỳnh Lưu: Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ năm 2022

Chiều ngày 20/6, UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ năm 2022. Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập chủ trì hội nghị.

Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị

 

Theo kế hoạch, năm 2022 huyện Quỳnh Lưu chỉ đạo 8 xã, thị trấn gồm: Quỳnh Hoa, Sơn Hải, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Bá, Quỳnh Đôi, Quỳnh Lương, Ngọc Sơn và thị trấn Cầu Giát  thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022, dự kiến được tổ chức trong tháng 6. Nội dung diễn tập được chia thành 2 giai đoạn; ở giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, giai đoạn 2 là tổ chức chuẩn bị chiến đấu.

Anh-tin-bai

Thượng tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện phát biểu tại hội nghị

 

Qua tổ chức diễn tập nhằm mục đích nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến. Đồng thời, bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; công tác tham mưu xử trí tình huống chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

Anh-tin-bai

Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ tại hội nghị

 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ năm 2022, tại hội nghị Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung như: Làm tốt công tác chuẩn bị theo nhiệm vụ đã được phân công; soạn thảo xây dựng hệ thống văn kiện chỉ đạo của huyện, xây dựng đầu bài, phương án, đáp án diễn tập; hướng dẫn về nội dung cho các xã chuẩn bị và thực hành diễn tập; bồi dưỡng, hướng dẫn cho cán bộ, công chức khung diễn tập cấp xã xây dựng kế hoạch, hệ thống văn kiện bảo đảm qua các trạng thái quốc phòng. Đối với các xã, thị trấn diễn tập thì đảng ủy phải ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập, UBND xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ; tổ chức huấn luyện, diễn tập các nội dung vận hành cơ chế và thực binh theo kịch bản của Tổ đạo diễn cấp huyện; làm tốt công tác tuyên truyền, thông báo cho nhân dân địa phương hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của diễn tập chiến đấu xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối về mọi mặt trước, trong và sau diễn tập./.

Hồng Diện – Song Thi

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement