image banner
Quỳnh Lưu: Đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 9/5, Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Hồ Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện chủ trì hội nghị. Đến dự có đồng chí Trần Quốc Khánh – Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.

Anh-tin-bai
Quang cảnh hội nghị

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng thời, tổ chức được 6 lớp nghiên cứu, học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên toàn huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức cuộc thi trên Internet với chủ đề “Bác Hồ với quê hương Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu học tập làm theo lời Bác” thu hút gần 330.400 lượt người tham gia. Từ đầu năm 2021 đến tháng 2/2023 toàn huyện đã có 108 tin, bài viết về chủ đề thực hiện Chỉ thị số 05 được đăng trên Bản tin Quỳnh Lưu, Cổng thông tin điện tử và hệ thống TT – TH huyện.

Anh-tin-bai
Đồng chí Hồ Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị 

Đối với các ban, ngành, đoàn thể từ cấp huyện đến cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tạo sức lan tỏa việc học tập Bác như: Phát động các hội thi, cuộc thi sáng tác dân ca, ca khúc chủ đề “Khát vọng Quỳnh Lưu”, “Tuyến đường kiểu mẫu”, “Phụ nữ kể chuyện về Bác Hồ”, “Nhà nông đua tài”...

Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã đăng ký xây dựng 456 mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác cấp cơ sở, 164 mô hình cấp huyện, 5 mô hình cấp tỉnh ở trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đánh giá cao một số mô hình về sản xuất và chế biến các sản phẩm từ nhung hươu, nuôi chạch thương phẩm, trồng rau thủy canh; mô hình hũ gạo tiết kiệm, ống tiền tiết kiệm, nhật ký thăm hộ, mẹ đỡ đầu, xây dựng quỹ vì người nghèo...

Anh-tin-bai
Đồng chí Trần Quốc Khánh – Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Khánh – Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả huyện Quỳnh Lưu đạt được sau 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đề nghị huyện Quỳnh Lưu chú trọng thực hiện tốt trong thời gian tới: Tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân; tập trung lãnh đạo học tập và làm theo Bác gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Ban tuyên giáo, Trung tâm Chính trị huyện và các trường THPT trên địa bàn huyện chủ động, tích cực giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và học sinh.

Anh-tin-bai
Đồng chí Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện  phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Hoàng Danh Lai đề nghị các cơ sở đảng trong toàn huyện phải xây dựng kế hoạch để khắc phục nhanh, có hiệu quả các vấn đề còn tồn tại, hạn chế đối với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trong thời gian qua; triển khai quán triệt thực hiện chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023 theo chỉ đạo của cấp trên; các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, cơ quan, đơn vị cần rà soát lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên, xác định khâu đột phá theo hướng lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết; quan tâm phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình điển hình mới, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện kết luận số 01-KL/TW; thực hiện tốt hơn việc kiểm tra, giám sát các chuyên đề hàng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XII, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức trong quá trình triển khai thực hiện./.

Hồng Diện 

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement