image banner
Kế hoạch tổ chức tổng vệ sinh môi trường trước, trong sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải trên địa bàn huyện
Tải về