image banner
Về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cơ sở kinh doanh Karaoke, quán bar, club trên địa bàn huyện
Tải về