image banner
Quỳnh Lưu: Nghe và cho ý kiến dự thảo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Đề án số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện

Sáng ngày 23/5, UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến dự thảo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Đề án số 01-ĐA/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện thị trấn Cầu Giát để từng bước đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Quý - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng Trưởng các ban, ngành đoàn thể, các thành viên Ban chỉ đạo.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 24/11/2020, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu đã ban hành Đề án số 01-ĐA/HU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện thị trấn Cầu Giát để từng bước đạt tiêu chí đô thị loại IV. Từ đó cho đến nay dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, Ban chỉ đạo chương trình 4 đã chỉ đạo thị trấn tuyên truyền, phổ biến các nội dung, tiêu chí của Đề án đến cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc từng bước xây dựng Cầu Giát đạt đô thị loại IV. UBND huyện thường xuyên tổ chức các cuộc họp bàn về tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công và giải ngân; tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án chỉnh trang hạ tầng đô thị trên địa bàn.

Anh-tin-bai

Đ/c Hồ Nghĩa Đường- Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng báo cáo dự thảo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Đề án số 01-ĐA/HU.

Kết quả đến nay cơ bản các mục tiêu chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đề án đặt ra đã thực hiện đạt kết quả khả quan. Tổng giá trị sản xuất của thị trấn năm 2022 đạt trên 1.350 tỷ đồng, đạt 61,45% so với mục tiêu của Đề án; Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 2 năm giai đoạn 2021-2022 đạt 12,79% tăng 0,29% so với giai đoạn trước, đạt 98,38% mục tiêu Đề án; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với nhóm ngành dịch vụ - thương mại chiếm 82,36%, giá trị thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 84,73 triệu đồng, đạt 70,61% so với mục tiêu Đề án.

Song song với đó, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được nhân dân hưởng hứng sôi nổi và phát triển nhanh mạnh về tại khu dân cư; công tác chỉnh trang đô thị tiếp tục được quan tâm đầu tư. Quốc phòng, an ninh được thực hiện tốt, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.  Công tác quy hoạch đô thị, thiết kế hạ tầng kỹ thuật được thực hiện nhanh có chất lượng đáp ứng được yêu cầu…

Anh-tin-bai

Đ/c Lại thế Toàn – UVBTVHU, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cầu Giát phát biểu tại hội nghị.

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Văn Quý - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến cụ thể chi tiết dự thảo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Đề án số 01-ĐA/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện thị trấn Cầu Giát để từng bước đạt tiêu chí đô thị loại IV. Đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc để tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu của Đề án trong hai năm rưỡi tiếp theo.

Anh-tin-bai

Đ/c Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo đề án phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án nhấn mạnh: So với các tiêu chuẩn tiêu chí cơ bản của đô thị loại IV, thị trấn Cầu Giát hiện có tiêu chí số 2 về Quy mô dân số không đạt; tiêu chí số 1, số 5 có các tiêu chuẩn chưa đạt hoặc đạt thấp; còn lại các tiêu chí khác cơ bản đạt. Chủ tịch UBND huyện đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiên Kế hoạch số 34 của UBND huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đô thị Cầu Giát để từng bước đạt tiêu chí loại IV. Thành viên Ban chỉ đạo, trưởng các phòng ngành liên quan cần thường xuyên phối hợp bám sát với cấp uỷ đảng, chính quyền thị trấn để tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu của Đề án. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến nội dung của Đề án đến cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về giá trị của việc xây dựng đô thị văn minh, từ đó thay đổi tư tưởng, tư duy, tạo sự đồng thuận thực hiện tốt trong thời gian tới. UBND huyện sẽ ưu tiên, bố trí mọi nguồn lực, tăng cường thu hút đầu tư để triển khai các công trình xây dựng cơ bản, hạ tầng đô thị nhằm phát triển nhanh bền vững diện mạo thị trấn Cầu Giát đạt yêu cầu mà Đề án đã đặt ra./.

Như Thuỷ

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement